Sídlo firmy:

DriveTech spol. s r. o.

Vajanského 49, 080 01 Prešov, Slovensko
www.drivetech.sk, info@drivetech.sk
IČO: 36463337, IČ-DPH: SK2020007440

Prevádzka:

Za potokom 20/A, 080 06 Ľubotice,
 

Ekonomické oddelenie:

Zuzana Oravcová, Tel.+Fax: +421 51 771 4957, E-mail: oravcova@drivetech.sk
Mgr. Cecília Micenková , Tel.+Fax: +421 51 771 4957, E-mail: micenkova@drivetech.sk
 

Obchodno – technické oddelenie:

Ing. Ján Micenko,  Tel.+Fax: +421 51 770 3267, Mobil: +421 903 646 044, E-mail: micenko@drivetech.sk , micenko.flender@nextra.sk